Vi bygger för tillfället en ny hemsida.

Du kan kontakta oss på nedan uppgifter.

Advokatbolaget Facere
Box 25001
750 25 Uppsala

Tel 018-13 32 00
Fax 018-13 32 05
Mobil 0708-13 32 07